PRAVIDLA

Aby byl šampionát kvalitní a všichni účastníci byly maximálně spokojení, je potřeba dodržovat nějaká pravidla. Ty naše najdeš níže. Nastudujt si je, aby jsi věděl jak se máš chovat na trati, za co hrozí postih a nebo třeba jak podat protest.

 

 • Obecná pravidla

  1. Od všech účastníků je vyžadováno soupeření v duchu fair-play.
  2. Organizátoři jsou zároveň i “Ředitelstvím závodu”.
  3. Závodníci jsou povinni sledovat informace, které budou zveřejněny na webu, případně na Facebooku.
  4. Organizátoři se zavazují, že jakékoliv změny neprodleně zveřejní
  5. Závody probíhají prostřednictvím internetu, a tak jsou všichni závodníci zodpovědní za kvalitu svého připojení (doporučuje se připojení LAN kabelem a veřejná IP).

   

  Jednotlivé závody mohou mít dodatečná pravidla, ty pak mají větší váhu.

  Neznalost pravidel neomlouvá.

 • Registrace

  1. Registrace do šampionátu probíhá prostřednictvím formuláře na webu zde.
  2. V registračním formuláři je potřeba uvést pravdivé údaje z důvodu případného zaslání ceny.
  3. Závodníci musí následně absolvovat některý z kvalifikačních eventů a zajet referenční čas podle kterého budou rozděleni do lobby podle výkonnosti.
  4. Registrace do jednotlivých závodů probíhá samostatně na webu, nejpozději 2 hodiny před začátkem eventu.
  5. V případě, že se jezdec nemůže závodu zúčastnit a již není možnost se odhlásit, musí neprodleně kontaktovat organizátory prostřednictvím e-mailu nebo zprávou na Facebooku

   

  Způsob registrace a přihlášení do závodů/šampionátů je plně v režii organizátorů.

  .

 • Nastavení hry

  1. Závody se jedou vždy s defaultním nastavením (možnost volby Stable/Loose).
  2. Nastavení podmínek jako jsou čas závodu ve hře, povolené asistenty, opotřebení pneumatik, spotřeba paliva a povinné zastávky budou uvedeny v kalendáři v kartě závodu, a mohou se lišit.
  3. Základní informace o nastavení hry pro každý závod budou uvedeny v kartě závodu.
  4. Nastavení volantu a ovládání ve hře plně v režii jezdce
 • Organizace závodů

  1. Všichni registrovaní závodníci si musí přidat do přátel na PS správce lobby, jehož PSN bude uvedeno v kartě závodu.
  2. Všichni registrovaní závodníci obdrží cca. 5-15 minut před vypsaným začátkem eventu pozvánku od správce lobby. Závodníci nesmí posílat vlastní pozvánky.
  3. Pokud závodník nestihne začátek eventu a oznámí své zpoždění správci lobby může se připojit do probíhající kvalifikace.
  4. Počasí bude oznámeno formou předpovědi vždy nejpozději 24 hodin před startem závodu v kartě závodu.
  5. Po závodě se závodníci nesmějí ze serveru odpojovat, dokud všichni účastníci nedojedou závod.
  6. Během kvalifikace a závodu musí mít všichni účastníci vypnutý mikrofon nebo založenou soukromou párty aby nerušili ostatní účastníky
  7. V případě, že před začátkem závodu nastane neřešitelný problém s lobby (zaseknutí, odpojení většího množství hráčů, atd.), bude založena nová lobby a následovat bude 5 minutová kvalifikace.
  8. Případné technické problémy, hardware i software, jsou považovány za vyšší moc.
   1. Organizátoři nemají povinnost závod opakovat
   2. V případě online závodů pak tyto problémy nemohou ani řešit
   3. Organizátoři si však vyhrazují právo na individuální posouzení situace
  9. V případě mimořádných událostí mohou organizátoři navrhnout alternativní řešení situace.
  10. Organizátoři mohou udělovat tresty po skončení závodu, jezdci pak tato rozhodnutí musí respektovat.
  11. Pokud z jakéhokoliv důvodu opustíte lobby před skončením závodu, nemáte nárok na žádné body.
  12. Případné protesty musí jezdci podat organizátorům nejpozději 24 hodin po skončení závodu.(více v kapitole “Protesty”)
  13. V případě, že se do lobby přihlásí méně než 6 hráčů, tato lobby nebude založena. V takovém případě je možné nejrychlejší jezdce z této lobby zařadit jako náhradníky do vyšší lobby.
 • Chování na trati

  1. Jezdci jsou povinni dodržovat zásady fairplay.
  2. Je přísně zakázáno najíždění do soupeřů, vytlačování z trati a úmyslné kontakty!
  3. Při vracení na závodní trať má vždy přednost jezdec, který jede po závodní trati!
  4. Problikávání světly je povoleno.
  5. Je zakázáno používat tlačítko „respawn“ pro vrácení na závodní trať.
  6. Překračování limitů trati hlídá samotná hra formou časových penalizací.
   1. Za limit tratě se považuje bílá čára lemující trať.
   2. Pokud dostane jezdec, v rámci závodu, varování před penalizací (např. za zkracování trati), a chce tudíž zpomalit, aby se této penalizaci vyhnul, je povinností zpomalujícího jezdce zajistit, že neohrozí jiné závodníky. Každá kolize, zapříčiněná v návaznosti na toto zpomalení je automaticky posouzena jako chyba zpomalujícího jezdce.
   3. Je povinností dodržovat čáru na výjezdu z boxů.
   4. Ve výjimečných případech může být jezdec dodatečně potrestán organizátory za nedodržení limitů tratě.
  7. V závodě je možné měnit směs pneumatik při zastávce v boxech.
  8. V případě odstoupení ze závodu použijte možnost “Retire To Pit Box” v pause menu, aby vaše auto nezůstalo stát na, nebo poblíž trati, a počkejte v lobby dokud závod neskončí.
 • Protesty

  1. Všechny protesty je nutno nahlásit v sekci “protesty”, nejpozději 24 hodin po skončení závodu.
  2. Při podávání protestu je nutné dodat důkazní video (např.pomocí tlačítka “SHARE” nebo zachycením mobilem)
  3. Organizátoři budou situaci posuzovat z dodaného videa případně z replaye ve hře.
  4. Po posouzení situace vydají organizátoři zprávu v sekci “protesty”.
  5. Nahlášené a ověřené incidenty budou spravedlivě potrestány, v závažných případech až odečtením bodů nebo zákazem startu.
  6. Doporučujeme neřešit incidenty v průběhu závodu (čekáním, nebo pouštěním), aby měli jezdci možnost vrátit se do závodu a neztráceli zbytečně čas. K takovým gestům nebude při posuzování přihlíženo.
  7. Opakované neopodstatněné protesty mohou být v krajním případě taktéž potrestány.
 • Bodování

  1. Závod bude rozdělen do více lobby tak, že v nejvyšší lobby je možné získat nejvyšší počet bodů.
  2. Bodování je zobrazeno v tabulce níže.
  3. Umístění jezdců do jednotlivých lobby prvního závodu bude dle výsledku kvalifikace, která proběhne před samotným startem šampionátu.
  4. Umístění jezdců do jednotlivých lobby v dalších závodech bude určeno na základě celkového pořadí v šampionátu.
  5. Každý hráč má tak možnost propracovat se z nejnižší lobby až mezi ty nejrychlejší.
  6. Na přidělení bodů má nárok jen ten hráč, který bude figurovat v závěrečných výsledcích a nebude mít u svého jména DNF nebo Retired
  7. Nárok na body má zároveň pouze ten hráč, který odjede alespoň 80% počtu kol vítěze závodu.

   

  Lobby 1

  P.12345678910111213141516
  b.40373431292725232119171513121110

  Lobby 2

  P.12345678910111213141516
  b.20171513121110987654321
 • Tresty

  1. V případě že je jezdec registrován do závodu a bez oznámení se nedostaví do kvalifikace hrozí mu odpočet bodů z tabulky šampionátu.
  2. Pokud jezdec zaviní kolizi, úmyslně či neúmyslně, bude tato situace prozkoumána a i s ohledem na následky hrozí odpočet bodů z tabulky šampionátu.
  3. Získání nefér výhody díky překračování limitů tratě může být potrestáno odpočtem bodů z tabulky šampionátu.
  4. Nerespektování modrých vlajek a jakékoliv zdržení jezdců přijíždějících o kolo může být potrestáno odpočtem bodů z tabulky šampionátu.
  5. Opakované prohřešky budou trestány přísněji.
  6. Ve výjimečných případech mají organizátoři právo udělit zákaz startu na jeden nebo více závodů.

   

  ProhřešekTrestné body
  Nepřítomnost v kvalifikaci/závodě0-20
  Způsobení kolize5-100
  Získání výhody mimo trať5-30
  Nerespektování modrých vlajek5-30
  Opakované neopodstatněné protesty5-20

   

 • Ceny

  Díky naším sponzorům získají ti nejrychlejší závodníci hodnotné ceny.

   

   

   

  Organizátoři si vyhrazují právo na změnu ceny za jednotlivá umístění.

TIPY PRO BEZPEČNĚJŠÍ ZÁVODY

Tato nastavení jsou pouze doporučením na základě našich zkušeností

 

Zapnutý „Proximity Indicator“ – šipka která ukazuje na vozy okolo vás.

Nastavená tlačítka rozhlížení do stran – pro lepší orientaci např na rovinkách.

Vyzkoušejte si komunikaci s boxy pomocí šipek na volantu – pokud se v tomto neorientujete může to být často hektické a odvádí to vaši pozornost.

Komunikace

 • Během eventů bude probíhat formou skupinového chatu na PS. Informace zveřejněné prostřednictvím tohoto chatu budou považovány za oficiální a je povinností samotných závodníků tyto informace sledovat. Chat je zakázáno používat pro osobní komunikaci i pro komunikaci s ředitelstvím závodu, aby nedošlo ke spamování a rušení ostatních.